Осокин Владимир

 

Не ведалі бацькі, што іх сыны трапяць на сапраўдную жахлівую вайну. I вернуцца дамоў – хто вечна маладзенькім у цынкавай труне, хто пакалечаны, паранены не толькі целам, але і душой. Афганістан – невыносны боль нашага пакалення...

 


 

ПЛАЧ СЭРЦА МАЦІ

Схіліўшы калоссі, жытнёвае поле

3 дажджамі і ветрам гамонку вядзе.

Матуліна доля, ой, цяжкая доля –

Чакаць усё жыццё у журбе.

Зязюля кукуе.

Матуля гаруе,

Чакае сыночка дамоў.

I вечарам росным,

Світаначкам слёзным

За вёску ідзе яна зноў.

– Сцяжынка-сцяжынка!

Як у полі былінка,

Я засталася адна.

Вядзі ж ты туды,

Дзе сыночка магілка,

Прайшла ўжо якая вясна!

Яго я чакаю,

У ветра пытаю,

I слёзы ужо не цякуць.

А можа, дажджынкі

Мае ўсе слязінкі

Туды да яго прынясуць?..

// Зара(Бешанковічы). — 1996. — 20 лют. — С. 2


ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АФГАНЕ

Мы прошли через тысячи страшных смертей.

И,  казалось, на  Родину  нам – не вернуться.

Столько вынесли мы, даже ад лагерей,

Чтоб землице родной, на колени упав,

За  живых   и   за  павших  друзей поклониться.

Восхищались величьем заснеженных гор.

Там навеки уснули родные ребята.

Там стреляли нам в спину,

стреляли в упор.

Наша память о мёртвых –

Навеки и свята.

Кто без рук, кто без ног

возвратился домой.

И в душе матерей – только горе и слёзы.

Мёртво врезалась в сердце

афганская боль.

Нас встречая, ведь плакали

даже берёзы...

// Зара(Бешанковічы). — 1996. — 20 лют. — С. 2